Корпоративний Інвестиційний Фонд

Які переваги у державних облігацій в Україні?

Корпоративні інвестиційні фонди - це суб'єкти фінансового ринку, що здійснюють колективні інвестиції. КІФ може залучати кошти від фізосіб, юр. осіб або нерезидентів в обмін на акції. Зазвичай такі фонди створюються у вигляді акціонерного товариства, можуть здійснювати випуск власних акцій та сплачувати за ними дивіденди.

Акція корпоративного інвестиційного фонду засвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів, частини майна корпоративного фонду в разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені діючим законодавством.

В Україні виділяють три види КІФ, які відрізняються періодичністю зворотного викупу сертифікатів чи акцій у акціонерів:

- відкриті фонди можуть викупити сертифікати у своїх вкладників в будь-який день;
- інтервальні фонди здійснюють такий викуп у визначені дати;
- закриті КІФ викуповують свої цінні папери по закінченню строку дії фонду.

КІФ не може проводити самостійної діяльності. Управління його активами здійснює Компанія з управління активами (КУА) на підставі відповідного договору. Саме КУА представляє інтереси фонду, веде бухгалтерський облік, подає звітність і фактично виконує функції виконавчого органу.

Первинне розміщення, обіг акцій і/або облігацій КІФу відбувається як на позабіржовому, так і на біржовому ринку.

Чинне законодавство передбачає можливість інвестування коштів КІФу в корпоративні права, цінні папери або похідні фінансові інструменти (термінові контракти). КІФ може видавати позики тільки юр. особам, в яких він володіє не менше 10% акцій або корпоративних прав.
Інвестори мають право отримувати дивіденди та частину майна фонду в разі його ліквідації, управляти Фондом, обирати і бути обраним до складу Наглядової ради, отримувати інформацію про господарську діяльність, вільно розпоряджатись належними їм по праву власності акціями з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів.

Активи КІФ можуть складатись з грошових коштів, іноземної валюти, банківських металів, нерухомості та інших активів, що дозволені законодавством України.

В результаті управління КІФ, в залежності від ефективності здійснених інвестицій, Фонд акумулює прибуток, який потім розподіляється між учасниками.

Якщо учасник фонду має намір достроково з нього вийти, то зробити це можна або шляхом погашення паю - коли КУА компенсує пай грошовими коштами за номіналом чи з дисконтом від ринкової ціни, або шляхом перепродажу паю іншому інвестору.

Відповідно до діючого податкового законодавства, всі операції з активами Фонду позбавлені проміжного оподаткування - КІФ не є платником податку на прибуток, що дозволяє реінвестувати кошти, отримані від операцій з активами, в інші активи / проєкти або перенаправити їх на потреби споріднених компаній.

Водночас виплата дивідендів фізичним особам власникам акцій (учасників) Фонду оподатковується ПДФО та військовим збором.