univer.ua

УНИВЕР – лоцман фондового рынка Украины

задать вопрос
(044) 490-20-55

ПАТ "УНIВЕР АГРО"

Загальна iнформацiя:
Повне найменування Публiчне акціонерне товариство "УНІВЕР АГРО"
Скорочене найменування ПАТ "УНІВЕР АГРО"
Місцезнаходження Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, оф. 102
Поштова адреса Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, оф. 102
Телефон +38 (044) 490-20-55
Факс +38 (044) 490-20-55
Код ЄДРПОУ 34424131
Директор Грiнбергер Вiкторiя Павлiвна
Банківські реквізити:
Банк ПАТ "Кредобанк", МФО 325365
Поточний рахунок 2600601844937
Iнформацiя щодо цiнних паперiв:
Тип Акція проста
Кількість, шт. 8 500 000
Номінал, грн 1.00
ISIN UA4000194484
Депозитарій ПАТ "НДУ"
Код цінних паперів
торговій системі
ПАТ "Українська бiржа"
UNAGR

Документы:


 

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013, повідомляємо про відсутність наступних документів (із зазначенням причин):

 1. Засновницький (установчий) договір.
  Не розміщений на сайті у зв`язку з тим, що у своїй діяльності емiтент керується Статутом.
 2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію не приймались.
 3. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства.
  Філії та представництва емiтента не створювалися;
 4. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.
  Принципи (кодекс) корпоративного управління
  емiтента не приймались.
 5. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства.
  Документи звітності, що подаються
  емiтентом державним органам, є інформацією з обмеженим доступом.
 6. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів).
  Рішення про публічне розміщення цінних паперів не приймалось, проспект емісії не затверджувався.
 7. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії.
  Повідомлення відсутнє на сайті у зв`язку з тим, що рішення про додаткові емісії (в т.ч. про приватні розміщення) акцій емiтента не приймалось.
 8. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства. 
  Загальні збори не приймали рішення про припинення.
 9. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі).
  Рішення про дематеріалізацію цінних паперів не приймалося.
 10. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України "Про іпотечні облігації" та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.
  ПАТ "УНIВЕР АГРО" не є
  нi емітентом іпотечних облігацій, а нi управителем іпотечним покриттям.