univer.ua

Поповнення торговельного рахунку

Реквізити для зарахування коштів на ринок цінних паперів та строковий ринок:
:
Отримувач:ТОВ "Універ Капітал"
Код ЕДРПОУ:33592899
Рахунок №:26501000010422 
Банк отримувача:ПАТ "Розрахунковий центр"
МФО:344443
Призначення платежу (фондовий ринок)
Перерахування коштів для депонування на біржу згідно договору на б/о
№….-….-….-….Б від ...-….-201_ року, без ПДВ

Призначення платежу (строковий ринок)Гарантійне забезпечення згідно договору на б/о  №….-….-….-….Б від ...-….-2011 року, без ПДВ