univer.ua Фінансовий ринок України - строковий ринок | УНІВЕР

Фінансовий ринок України - строковий ринок | УНІВЕР

Фінансові ринки прийнято ділити на ринки базового активу (cash markets) та ринки похідних (derivatives markets). Фондовий ринок у цій класифікації складається з ринку цінних паперів і строкового ринку.

На ринку цінних паперів обертаються акції, облігації та паї інвестфондів, тобто «готівкові» активи. Угоди виконуються в день їх укладення, або протягом декількох днів.

На строковому ринку укладаються угоди з виконанням у встановлений термін. Дата виконання угоди може бути, наприклад, через кілька місяців. Такі угоди є одним із різновидів похідних фінансових інструментів і їх прийнято називати строковими контрактами.

На позабіржовому строковому ринку укладаються такі контракти як форварди, опціони і свопи, а на біржі з похідних інструментів обертаються ф'ючерси та опціони.

Строковий ринок у всьому світі є одним з найпривабливіших для всіх категорій інвесторів - від інституційних до приватних, а обороти біржових торгів по строковим контрактам можуть в десятки разів перевищувати обороти на ринку базового активу.

Причини популярності строкового ринку - в широких можливостях похідних інструментів для інвесторів, що переслідують зовсім різні цілі. Різноманіття стратегій, що реалізуються на строковому ринку, дозволяє ефективно управляти своїм портфелем і розміром можливого ринкового ризику.

Операції на строковому ринку є більш ефективними в порівнянні з операціями на ринку цінних паперів, що пов'язано з «ефектом плеча», тому що при укладанні угоди потрібно мати тільки частину коштів у вигляді гарантійного забезпечення. Крім того, відсутні транзакційні витрати, неминучі при проведенні операцій на ринку базового активу.

Ф'ючерсні контракти дають також дають можливість проводити арбітражні операції (arbitrage transactions) з базовим активом, а опціони - операції з обмеженим ризиком.

Завдяки своїм можливостям строковий ринок, у порівнянні з ринком цінних паперів, відрізняється більш високими показниками прибутковості і ризику.